logo
Ohutuse tagamine droonide kasutamisel on pikaajalise edu võti

Mida me teeme?

Meie projekti Langevarjumooduli arendamine mehitamata õhusõidukitele vastavalt ASTM F3322-22 standardile eesmärk on välja arendada universaalne langevarjumoodul, mida on võimalik paigutada nii kopter- kui ka rootor tüüpi mehitamata õhusõidukitele.

Arendatud moodul vastab ASTM standardile F3322-22. Projekti lõpuks oleme välja arendanud kvaliteetse ning standardile vastava mooduli, millega meil on võimalik edendada ohutust kiiresti arenevas mehitamata õhusõidukite sektoris.

Projekti rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse rahastamise vahenditest. Toetuse summa on 94 945 €.

Hetkel on EASA sertifikaadiga langevarju mehhanisme kogu drooni turu kontekstis äärmiselt vähe.

Droonitarvikute turul juba pakutavad langevarjud on primitiivsete lahendustega, ametlikult
sertifitseerimata ning on üldiselt drooni mudeli põhised. Meie plaan on arendada välja sertifitseeritud
langevarjusüsteem, mis oleks universaalne. See tähendab, et seda saaks kasutada erinevatel rootortüüpi
õhusõidukitel. Meie katseplatvormiks on kopter tüüpi õhusõiduk.
Ideaalis on projekti lõpuks välja arendatud sertifitseeritud langevarjusüsteem, mis on saanud sertifikaadi
ja seega saanud eksperthinnangu, et meie süsteem täidab vajalikke regulatsioonidest tulenevaid nõudmisi.
Edasine eesmärk oleks pakkuda oma toodet ka ettevõtetele ning otsida sellele ostjaid.
Läbi oma pingutuste saame edendada mehitamata õhusõidukite valdkonnas ohutust ja pakkuda käitajatele
rohkem vabadust

Projekti pealkiri 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projekti pealkiri 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projekti pealkiri 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projekti pealkiri 1

Projekti pealkiri 2

Projekti pealkiri 3

Moodul komponendidest video

Vaata meie moodul komponentidest videot